เอกสาร กู้เงินด่วน

คุณสมบัติของ ผู้กู้เงินด่วน 

(ต้องไม่ติดแบล็คลิส ติดบูโร และไม่ชำระหนี้ล่าช้ากับสถาบันการเงิน)

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ทะเบียนการค้า  3 ปีขึ้นไป (สำหรับผู้มีกิจการส่วนตัว) 
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อที่ทำงาน
 • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้ (สำหรับผู้มีกิจการส่วนตัว)
 • สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • รับเงินเดือนผ่านธนาคาร เท่านั้น

หมายเหตุ:

 • ไม่รับเอกสาร ที่ส่งทาง Line Email และ Facebook
 • ภาระหนี้สินในสถาบันการเงิน ต้องไม่เยอะเกินไป 
 • เงินที่ได้รับอนุมัตินั้น ขึ้นอยู่กับรายได้ และผลประการการธุรกิจ
 • ต้องมายื่นเอกสาร ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
 • ติดต่อ. 062-463-2699
 • บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

กรณี:ลูกค้าติดแบล็คลิส ติดบูโร และชำระหนี้ล่าช้ากับสถาบันการเงิน

 • ติดต่อ. 062-463-2699
 • บริการตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

บริการจังหวัด

 • กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี  
 • อยุธยา ฉะเชิงเทรา นครปฐม
 • สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม