การชำระเงิน (เฉพาะบัตรผ่อนสินค้า และ บัตรเครดิต เท่านั้น)

ทรู พาร์ทเนอร์

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดได้ที่ TRUE Partner

เว็บไซต์ 
http://www.truecorp.co.th
เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระค่างวดที่มีบาร์โค้ดไปชำระค่างวดได้ที่ TRUE Partner

ศูนย์บริการ TOT

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดที่ศูนย์บริการ TOT ต้องนำใบแจ้งการชำระค่างวดที่ มีบาร์โค้ดไปที่ศูนย์บริการ TOT ใกล้บ้านท่าน

เว็บไซต์ 
http://www.tot.co.th


เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระค่างวดที่มีบาร์โค้ดไปที่ศูนย์บริการ TOT

ที่ทำการไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียม
10 บาท/ รายการ (ไม่รวมภาษี 7%) 
ชำระเงินสดได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห้ง โดยนำใบแจ้ง การชำระเงิน ที่มีบาร์โค้ด ไปยื่นทีทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน 

เว็บไซต์ 
http://www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข
โปรดนำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดยื่นที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยทุกครั้ง

เอ็ม เปย์ สเตชั่น

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดได้ที่เคาน์เตอร์รับชำระ เอ็ม เปย์ สเตชั่น ทั่วประเทศ

เว็บไซต์ 
http://www.ais.co.th
เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดไปชำระค่างวดได้ที่จุดรับชำระเงิน mPAY STATION ทั่วประเทศ (เอ็ม เปย์ สเตชั่น)

เทสโก้ โลตัส

ค่าธรรมเนียม 
10 บาท / รายการ  

ชำระค่างวดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เทสโก้ โลตัส 

เว็บไซต์ 
http://www.tescolotus.com
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1712
เงื่อนไข
กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดไปยื่นที่เคานเตอร์แคชเชียร์เทสโก้ โลตัส ด้วยทุกครั้ง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ค่าธรรมเนียม
15 บาท / รายการ
ชำระค่างวดผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีเครื่องหมาย COUNTER SERVICE

เว็บไซต์ 
http://www.counterservice.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-665-0123
เงื่อนไข
1. กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ด้วยทุกครั้ง
2. กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ : กรณีท่านไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน ท่านสามารถใช้บัตรเครดิต/ บัตรประชาชน/ บัตรสมาชิก ยื่นชำระเงินแทนใบแจ้งชำระเงินได้